Anlita en professionell VVS-installatör

VVS är ett stort verksamhetsområde som omfattar vatten, värme och sanitet. Oavsett om man ska installera en dusch eller en värmepump kan det behövas kompetent och erfaren hjälp. Det är nämligen mycket viktigt att arbetet utförs på ett korrekt sätt. Då undviker man framtida problem och är dessutom säker på att försäkringen gäller, eftersom det kommer att vara fackmannamässigt utfört.

Man bör även se till att den VVS-installatör som anlitas är certifierad. Branschen har särskilda regler och det är definitivt tryggast att använda sig av ett företag som följer dessa. .

Vad ska man tänka på?
Det är alltid rekommenderat att undersöka ett företag innan man anlitar dem. Pålitliga och seriösa företag har ingenting att dölja och de kommer att vara tydliga med sin information. Verkar ett VVS-erbjudande alldeles för billigt kan det vara något misstänkt i görningen. Dock är de flesta företag inom VVS  pålitliga och kan visa upp intyg om man skulle kräva detta som kund.

Se till att ha ett skriftligt avtal. Om man utreder vad man vill få ut av jobbet tillsammans med företaget undviker man missförstånd och eventuella överraskningar. Ibland kan det ändå uppstå avvikelser från avtalet, men då får företaget förklara varför. Det är viktigt att hela tiden ha en bra dialog med VVS-installatören. Efter att arbetet är utfört är det bra med ett intyg som beskriver det utförda arbetet och om någon avvikelse har gjorts från branschreglerna. En sådan handling bör sparas för framtiden, eftersom det kan vara av intresse för försäkringsbolag eller fastighetens nästa ägare.

Även om man själv är händig brukar det inte vara någon bra idé att genomföra vatteninstallationer. Anledningen är att det är ett stort risktagande. Många har åkt på höga kostnader till följd av amatörmässigt utförda VVS-installationer. Därför är det alltid bäst att anlita en professionell VVS-installatör i din stad eller region.