Tips inför ett kvalificerat beslut av värmepumpsinstallatör

Har du hört talas om värmeförsörjning via värmepump? För 10-15 år sedan var det inte så många som kände till tekniken brett. Detta trots att metoden funnits i många decennier. Idag har energiförsörjning via fastighetsvärmepump blivit ett hett alternativ – trots att det faktiskt kostar lite mer att göra den första investeringen i själva pumpen och installationen.

Trots att du i vissa fall kan komma att betala över 100 000 kronor för besväret, kommer du efter bara 8-10 år att enkelt spara in kostnaden. Och du kommer att spara betydligt mycket mer därtill efter de nästföljande åren. En värmepump är helt enkelt en smart investering.

Går det att komma undan billigt?
Priset på en värmepump och en värmepumpsinstallation varierar. Medan installationsarbete och värmepumpar i Malmö kan kosta 40 000 kronor kan de på en annan plats i Sverige kosta 80 000 kronor. Det beror helt enkelt på vem återförsäljaren är och vilka specifikationer pumpen har. Det är kanske rimligt att säga att det inte går att göra lika mycket för priset på själva pumpen som för den andra aspekten, nämligen arbetskostnaden. Om du skall ha en kvalitetspump installerad kan du göra mycket som hjälper att få ned den totala kostnaden på offerten. Det går nämligen att komma undan billigare. Här följer några råd:

Tänk långsiktigt – Även om priset på värmepumpen och installationen är hög måste du tänka på hur mycket du spar varje månad och, inte minst, varje år i energikostnader. Räkna igenom allt så du vet exakt var du står idag i energikostnader och mot vad du skulle spara om du gjorde investeringen på XXX XXX kronor.
ROT-avdraget – När du gör kostnadskalkyler måste du alltid ta hänsyn till ROT-avdraget. Under 2016 är avdraget 30% (jämfört med tidigare 50%). Det är alltid firman du anlitar som skall sätta ut detta regelrätt på fakturan – var bara medveten om att du alltid har rätt till ROT-avdraget för installationsarbetet (inte material).
Sondera terrängen – Ta aldrig det första bästa alternativet. Gå igenom de olika aktörerna och jämför priser för både pump och installationsarbete. Ta in minst 5 offerter – det är trots allt en ansenlig investering du gör!
Gör din research – När du fått in offerter måste du ställa relevanta frågor till firmorna. Leta efter referenser och försök att hitta firmornas gamla kunders uttalanden. När du vet mer kan du enklare göra ett kvalificerat beslut om vem du väljer att anlita.