Tänk på miljön – ta hand om träden

Miljöhotet kommer allt närmre och det är viktigare än någonsin att människan tar sitt ansvar och drar sitt strå till stacken. Det finns naturligtvis många sätt du kan göra det på, men man bör försöka tänka i alla möjliga riktningar. En stor grej är naturligtvis att se till så att dina värme- och energilösningar i hemmet är så miljövänliga som möjligt. En annan sak du kan tänka på är att ta hand om träden som växer på din tomt.

För hjälp med tjänster som trädbeskärning och trädfällning, samt andra sysslor som har med trädvård att göra, kontakta gärna en arborist. Det finns unga företag med spetskompetens inom dessa områden; de har ett modernt tänk och satsar alltid på att köra på kostnadseffektiva lösningar som är skräddarsydda efter behoven som du och dina träd har. Gå gärna in på deras hemsida för att läsa mer om vad du kan få för hjälp av denna arborist i Stockholm.

Träd är toppen

På tv visas ofta bilder på regnskog som skövlas i många delar av världen. Det är sorgligt att ta del av statistik som visar hur snabbt den moderna människan hugger ner träd för sina själviska behovs skull. Dessutom är det inte bara träden och miljön som på lång sikt lider av det här. Även människorna som lever i dessa områden mår dåligt av skövlingen. Djuren och jorden likaså, eftersom trädens vara eller icke-vara påverkar dem alla.

Att ha rätt träd planterade på rätt ställe är livsviktigt. De bidrar med syre åt oss alla. De ger värme och material till hus och andra byggnader. Det är med andra ord av yttersta vikt att träden sköts på rätt sätt. Trädbeskärning och trädfällning är inte att underskatta. Särskilt i Skåne och västvärlden, där tillgång till trädexperter – arborister – är stor, bör man dra nytta av deras tjänster och låta träden må så bra som möjligt. Bara då hjälper de till att ge planeten ett par extra levnadsår. Företag hjälper till med trädvård och landskapsarkitektur.

Tips för att få träd som trivs

  • Anlita proffs som beskär åt dig
  • Plantera rätt träd på rätt plats
  • Håll utkik efter skadedjur
  • Vattna om de behöver det
  • Miljö

 

Lämna en kommentar