Att bygga om en vind till bostad

Många kunder vill inredda sitt kalla vindsförråd till boyta. Vi på ESV teknik förstår känslan att vilja inredda en outnyttjad yta i sitt hus. Vinden kan nyttjas till ett extrarum, arbetsrum, TV-rum eller varför inte ett badrum med draget vatten och avlopp. Möjligheterna är enorma på vad man kan bygga om en vind till, det är bara fantasin som sätter gränserna.

Det finns dock många saker man måste ta ställning till inom VVS när man bygger om en kall yta till varm. Genom den här artikeln hoppas vi att vi kan belysa de viktigaste sakerna du som VVS konsult behöver lösa under byggnationen.

Bygglov

Som en första åtgärd skall du som byggare se till att ha bygglov för ombyggnationen. Sök på din kommuns sida för mer information om blanketter och ansökningshandlingar. Reglerna skiljer sig beroende på kommun. Men nedan följer några tips om vad de flesta kräver:

Handlings-/ritningsförteckning om antalet ritningar är stort.
Situationsplan, i skala 1:400, med aktuell byggnadsdel markerad.
Planritningar, i skala 1:100, alla ritningar skall vara måttsatta samt skall redovisa alla rumsfunktioner samt med alla väggar markerade. Rumshöjden skall vara tillräcklig enligt standarden. Kom ihåg att hela planritningen skall hålla Svensk standard och alltid vara tillgängliga för personer som sitter i rullstol.
Fasadritningar, skall alltid vara måttsatta och skall visa förhållande till byggnadens grannfastigheter.
Sektionsritningar, Alla sektioner skall finnas med i ritningen och skall vara måttsatta och visa bröstningshöjder byggnadshöjder och rumshöjder.
Detaljritningar. Redovisa tekniska lösningar och andra detaljer som är viktiga för det arkitektoniska uttrycket utvändigt så som tak, fasadutsmyckningar etc.
Det är alltid en god idé att vänta in så att bygglovet blir godkänd och att du som byggare får startbesked.

Yta och takhöjd

Med största sannolikhet är det snedtak, det gör att själva boytan blir mycket mindre i slutändan. Räkna ungefär att du behöver mellan 200-250 mm isolering samt luftspalt, beroende på behov av innertak och isoleringstyp. Mer om bestämmelser för takhöjd finns att läsa på Boverkets hemsida.

Ljus

Det är alltid en god idé att fundera på ljuset redan i planeringsstadiet. Behövs ett takfönster eller räcker det med ljuskällor? I vissa hus kan man till och med få fönster på kortsidorna av fasaden, detta gör också att rummet känns mycket ”större” än vad den egentligen är.

Inomhusklimat

Se till att notera kapaciteten i befintligt ventilationssystem som finns i installerat i huset. Kan du utöka den eller behövs en nyinvestering? Att hålla ett god och behaglig inomhusklimat är det andra största kostnadsposten efter huslånet. Ge god råd till din kund och se till att den investerar i en god ventilationssystem så kommer kunden att tacka dig för alltid.

Trappa

Är trappan funktionsduglig så är det kanske det sista man tänker på att åtgärda, men faktum är att det är den enda delen som används varje gång man skall ha tillgång till vinden. Inom byggsektorn är det lätt att glömma trappen men den bör inte försummas i byggnadsplaneringen.

Brandskydd

Det viktigaste som man behöver planera är att det skall finnas en tydlig utrymningsväg per våningsplan. Vad gäller brandskydd skall man alltid följa föreskrifterna enligt Boverkets byggregler samt lagen om skydd mot olyckor.

 

Lämna en kommentar